Kullanıcı Sözleşmesi

Kullanıcı Sözleşmesi

1. Taraflar

1.1 İşbu Kullanıcı Sözleşmesi (Bundan böyle “Sözleşme” olarak anılacaktır), Türkiye Cumhuriyeti kanunları uyarınca kurulmuş ve mevcudiyetini sürdüren bir anonim şirket olan, İstanbul Ticaret Sicili’ne 578459 sicil numarası ile kaydedilmiş bulunan ve Anel İş Merkezi Saray Mah. Site Yolu Cad. No:5/6-1 Kat:2 34768 Ümraniye/ İstanbul adresinde bulunan Hangikredi Sigorta Acenteliği A.Ş. (Bundan böyle kısaca "HangiSigorta" olarak anılacaktır) ile www.hangisigorta.com websitesi (Bundan böyle “Website” olarak anılacaktır) kullanıcısı (Bundan böyle “Kullanıcı” olarak anılacaktır) arasında, Kullanıcı'nın Website’yi kullanmasına yönelik olarak ve Website'nin bulunduğu elektronik ortamda Kullanıcı tarafından onaylanması anında düzenlenmiştir.

1.2 Kullanıcı, Website'ye giriş yaparak Sözleşme’nin tamamını okuduğunu, içeriğini bütünü ile anladığını ve tüm hükümlerini onayladığını kabul ve beyan eder. (HangiSigorta ve Kullanıcı bundan böyle birlikte “Taraflar” olarak anılacaktır.)

2. Tanımlar

Bu Sözleşme’de yer alan; “HangiSigorta”, Hangikredi Sigorta Acenteliği A.Ş.’yi “İçerik”, Website’de yayınlanan veya erişimi mümkün olan her türlü bilgiyi, dosyayı, resimi, rakamı, görsel, yazınsal ve işitsel imgeleri, “Kullanıcı”, Sözleşme’nin koşullarını kabul ederek Website’de yer alan İçerikler, uygulamalar ve Hizmet’ten yararlanacak medeni hakları kullanmaya ehil tüm gerçek ve tüzel kişileri, “Hizmet”, Website kapsamında HangiSigorta tarafından Kullanıcı’ya sunulacak sigortacılık hizmetini/hizmetlerini, “Sözleşme”, işbu Kullanıcı Sözleşmesi’ni, “Taraflar”, HangiSigorta ve Kullanıcı’yı, “Website”, www.hangisigorta.com alan adı ve diğer alt alan adlarından ulaşılabilen, HangiSigorta’nın Sözleşme ile kapsamı belirlenen sigortacılık hizmetlerini sunduğu diğer web sitesini ifade eder.

3. Sözleşmenin Konusu ve Kapsamı

3.1 İşbu Sözleşme sigortacılık sektöründe faaliyet gösteren HangiSigorta’nın Kullanıcı’ya sunacağı Hizmet’e ilişkin olarak HangiSigorta’nın ve Kullanıcı’ların hak ve yükümlülüklerini düzenlemektedir. Kullanıcı, “Kullanıcı Sözleşmesi” ve “Gizlilik Bildirimi”ni okuyup onaylamadan, sonraki adımlara geçemeyecektir.

3.2 Kullanıcı’nın teklif alma adımlarındaki “Kullanıcı Sözleşmesi ve Gizlilik Politikasını okudum ve onaylıyorum.” kutucuğunu işaretlemesi anında Sözleşme’nin kurulması ile Kullanıcı, prim teklifi sunulması ve acenteye yönlendirme konusunda HangiSigorta’yı yetkilendirmiş olacaktır. Kullanıcı işbu Sözleşme’yi kabul ederek, vereceği bilgilerin, Website’de yer alan Hizmet’lerin sunulmasında kullanılacağını kabul ve beyan eder.

4. Hizmet Kullanım Koşulları

4.1 Website üzerinden Hizmet almak isteyen kişi, istenilen bilgileri girmeden işbu Sözleşme'de tanımlanan Kullanıcı olma hak ve yetkisine sahip olamaz.18 yaşını doldurmamış veya reşit olmayanlar, kısıtlılar ve temyiz kudretine sahip olmayanlar ancak veli veya kanuni temsilcileri vasıtasıyla işlem yapabilirler. Aksi durumda yapılan tüm işlemler geçersiz olacaktır.

4.2 Website yalnızca hukuka uygun amaçlarla, kişisel kullanım için ziyaret edilebilir, görüntülenebilir, işlem yapılabilir, Website’den, poliçe prim teklifi almak için yararlanılabilir.

4.3 Website üzerinde kullanıcının T.C kimlik numarası ve araç plakası girerek aldığı prim teklifleri nihaidir. Bu tutarlar, kullanıcı tarafından yapılacak teminat değişiklikleri ve seçilecek indirimlere bağlı olarak değişiklik gösterebilir.

5. Taraflar’ın Hak ve Yükümlülükleri

5.1 HangiSigorta’nın Hak ve Yükümlülükleri

5.1.1 HangiSigorta herhangi bir zamanda, herhangi bir sebep göstermeksizin ve Kullanıcılar’a ayrıca bildirim yapmaksızın Sözleşme’de tamamen kendi takdirine bağlı ve tek taraflı olarak değişiklik yapma hakkını saklı tutar. Söz konusu değişiklikler, Website’de yayınlandıkları tarihten itibaren yürürlüğe girerek, Taraflar için geçerli ve bağlayıcı olacaktır. Kullanıcılar, Website’deki Hizmet’ten yararlanmaya devam etmekle, bu değişiklikleri kabul etmiş sayılır.

5.1.2 HangiSigorta, Hizmet’i yasal zorunluluk bulunmaması kaydı ile verip vermemekte serbest olup, önceden haber vermeksizin, Website'de sunulan Hizmet’i ve İçerikler’i bazı ek koşullara bağlama, Website kapsamındaki Hizmetler’i, Siteyi geçici bir süre askıya alma ve/veya değiştirebilme, tamamen durdurma, sisteme yüklenen üçüncü 3 kişilere ya da tarafınıza ait olsun bütün bilgileri ve İçerikler’i erişime kapatabilme ve silme hakkını haizdir. HangiSigorta, bu hakkını, hiç bir bildirimde bulunmadan ve önel vermeden kullanabileceği gibi bundan dolayı HangiSigorta’nın herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.

5.1.3 Prim teklifinde, poliçe şartlarında, fiyatlarda yapılacak değişiklikler ve poliçenin uygulanmasına ilişkin her türlü konu sigorta şirketlerinin tâbi olduğu mevzuat çerçevesinde HangiSigorta’nın uhdesinde ve sorumluluğundadır.

5.1.4 HangiSigorta, Kullanıcı tarafından HangiSigorta’ya iletilen veya Website üzerinden kendileri tarafından yüklenen, değiştirilen veya sağlanan bilgi ve İçerikler’in doğruluğunu araştırma, bu bilgi ve İçerikler’in güvenli, doğru ve hukuka uygun olduğunu taahhüt ve garanti etmekle yükümlü ve sorumlu olmadığı gibi, söz konusu bilgi ve İçerikler’in yanlış veya hatalı olmasından dolayı ortaya çıkacak hiçbir zarardan da sorumlu tutulamaz.

5.1.5 Website üzerinden, üçüncü kişilere ve üçüncü kişilerin işlettiği başka web sitelerine, dosyalara, İçerikler’e ve benzer alanlara bağlantı (link) verilmesi yalnızca bilgi ve reklam amaçlı olup, HangiSigorta tarafından, söz konusu bağlantı alanlarının güvenli, mevzuata uygun ve doğru olduğu garanti edilmemektedir. Üçüncü kişiler tarafından sağlanan ve yayınlanan bilgilerin, İçerikler’in, görsel ve işitsel imgelerin doğruluğu ve mevzuata uygunluğunun taahhüdü,bütünüyle bu eylemleri gerçekleştiren ve/veya İçerikler’i Website’ye gönderen kişilerin sorumluluğundadır.

5.1.6 HangiSigorta, Website’den yüklenen dosyalarda virüs ya da benzeri zararlı özellikler bulunmadığını, Website’nin hatasız ve kesintisiz olacağını ve/veya Hizmet’in kullanılmasından beklenebilecek sonuçları garanti ve taahhüt etmemekte olup; Website’nin kullanılması sırasında oluşacak arıza, hata, eksiklik, kesinti, virüs, nakilde gecikme, mücbir sebep sonucu meydana gelen zarar ve ziyan dahil ve bunlarla sınırlı olmamak üzere üçüncü kişiler ve Website’nin Kullanıcılar’ının işlem ve fiillerinden ve sair eylemlerden, bu Website’de yer alan bilgi ve görsellerden dolayı hiçbir şekil ve surette sorumlu değildir.

5.2 Kullanıcı’nın Hak ve Yükümlülükleri

5.2.1 Kullanıcı’nın vereceği bilgilerin doğruluğunu HangiSigorta’nın teyit etme sorumluluğu bulunmamaktadır. Tüm sorumluluk Kullanıcı’da olup, Kullanıcı, durumun tespiti halinde her türlü sonuca katlanacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

5.2.2 Kullanıcı, belirttiği bilgiler kapsamında Hizmet alacağını kabul ve beyan eder. Kullanıcı’nın, Hizmet almak için istenilen bilgileri girmeyi kabul, beyan ve taahhüt eder.

5.2.3 Kullanıcı’nın başkaları yararına da Hizmet talebinde bulunması mümkündür.

5.2.4 Kullanıcı, Website üzerinden sorulan tüm bilgileri tam ve doğru olarak vereceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

5.2.5 Kullanıcı, Website’yi ziyaret etmek ve kullanmakla, belirtilen fikri mülkiyet haklarını ihlal etmemeyi, Website’de yer alan HangiSigorta ve/veya başka bir üçüncü şahsa ait, resimleri, metinleri, dosyaları, görsel ve işitsel imgeleri, ikon, veri tabanlarını, unvan, işletme adı, İçerik ve yazılımı, ürün, tasarım, marka, patent, logo, ve benzeri her türlü bilgi, içerik, belge ve görselleri kopyalamayacağını, çoğaltmayacağını, yayınlamayacağını, değiştirmeyeceğini, başka bir lisana çevirmeyeceğini, saklamayacağını veya herhangi bir işleme tabi tutmayacağını, dağıtmayacağını, işlemeyeceğini, yüklemeyeceğini, teşhir etmeyeceğini, tahrip etmeyeceğini veya herhangi bir şekilde kullanmayacağını, Website’nin tamamı veya bir kısmını başka bir web sitesinde HangiSigorta’nın izni olmadan kullanmayacağını ve HangiSigorta’nın yazılı izni olmadan Website’ye bağlantı (link) vermeyeceğini, HangiSigorta ile doğrudan ve/veya dolaylı olarak rekabete girmeyeceğini, Website’yi her türlü yasadışı ve/veya yetkisiz olarak kullanmayacağını, kabul, beyan ve taahhüt eder.

6. Fikri Mülkiyet, Telif Hakları

6.1 İşbu Website yazılıma dair her türlü hakkı; Website’de yer alan unvan, işletme adı, marka, patent, logo, tasarım, metin, imge, ikon, bilgi ve yöntem gibi tescilli veya tescilsiz tüm fikri mülkiyet hakları HangiSigorta’ya aittir ve ulusal ve uluslararası hukukun koruması altındadır. Website’nin ziyaret edilmesi veya Website’deki Hizmetler’den yararlanılması söz konusu fikri mülkiyet hakları konusunda Kullanıcı’ya hiç bir hak vermez. Kulanıcı, Website’yi ziyaret etmek veya kullanmakla anılan fikri mülkiyet haklarını ihlal etmemeyi kabul, beyan ve taahhüt eder. HangiSigorta’nın, Website vasıtasıyla sahip olduğu her tür maddi ve fikri mülkiyet hakları da dahil tüm malvarlığı, ayni ve şahsi hakları, ticari bilgi ve know-how'a yönelik tüm hakları saklıdır.

6.2 Website’de yer alan bilgilerin çoğaltılması, başka bir lisana çevrilmesi, saklanması veya herhangi bir işleme tutulması da dahil herhangi bir şekilde kullanılması yasaktır. Website’de yer alan bilgiler HangiSigorta’nın yazılı izni olmadan hiçbir şekilde yayınlanamaz, kopyalanamaz, sunulamaz ve/veya aktarılamaz. Website’nin bütünü veya bir kısmı diğer bir web sitesinde HangiSigorta’nın yetkilendirme ve izni olmaksızın kullanılamaz. HangiSigorta’nın yazılı izni olmadıkça Website’ye link verilemez.

6.3 Telif hakkına konu olan tasarım, resim, veri tabanı, dosya, unvan, işletme adı, marka, patent, logo, metin, görsel ve işitsel imge, ikon, bilgi ve yöntem gibi tescilli veya tescilsiz tüm fikri mülkiyet haklarını, açık bir izin almadan yetkisiz bir şekilde kullanan Kullanıcılar’ın Website’ye erişim ve/veya Website’yi kullanım hakları iptal edileceği gibi bu tür kullanımın tespiti halinde her türlü yasal ve idari yollara da başvurulacaktır.

7. Sorumluluklar

7.1 Website üzerinde Kullanıcı tarafından yapılan her işlem ve eylemdeki hukuki, cezai ya da sair her türlü sorumluluk Kullanıcı’ya ait olup, Website’yi kullanırken, kanuna ve mevzuat hükümlerine uyulacağını, kanuna ve mevzuat hükümlerine uyulmaması, Website altyapısına makul olmayan ve orantısız büyüklükte yük getiren herhangi bir işlem yapılması, Website’ye yetkisiz bağlanılması ve Website’nin yetkisiz kullanılması gibi nedenler ile gerek HangiSigorta gerekse de üçüncü kişilerin uğrayacağı her türlü zarara ilişkin sorumluluğun bizzat Kullanıcı’ya ait olacağını, Kullanıcı; Website’nin haksız ve hukuka aykırı kullanılmasından dolayı HangiSigorta ve üçüncü şahısların uğrayacağı zarar ve ziyanları tazmin edeceğini, bu sorumluluklar nedeni ile HangiSigorta’dan herhangi bir talepte bulunmayacağını, HangiSigorta’ya yöneltilebilecek olası talep ve zararların derhal tazmin edeceğini kabul, beyan, ve taahhüt eder.

7.2 HangiSigorta, Website üzerinden sağlanan İçerik ve Hizmetler’in hatalı, hukuka aykırı işlerde veya kanuna aykırı olarak kullanılması dâhil her türlü kullanım nedeniyle ortaya çıkabilecek maddi, manevi, hukuki, mali sonuçlardan veya kazanç kayıpları gibi doğudan ve dolaylı zararlar ile üçüncü kişilerin uğrayabilecekleri veya uğradıkları zararlardan sorumlu tutulamaz. Bu kapsamda HangiSigorta'ya herhangi bir sorumluluk yüklenmesi durumunda buna sebebiyet veren Kullanıcılar, HangiSigorta’nın her türlü zararını derhal tazmin edeceklerini kabul, beyan ve taahhüt ederler.

8. Mücbir Sebepler Siber saldırı, doğal afet, isyan, savaş, grev, iletişim sorunları, altyapı ve internet arızaları, elektrik kesintisi ve kötü hava koşulları da dahil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla, ilgili tarafın makul kontrolü haricinde, önceden öngörülemeyen ve gerekli özeni göstermesine rağmen önleyemediği, kaçınılamayacak olaylar vb. gibi 'mücbir sebep' sayılan tüm hallerde, HangiSigorta, işbu Sözleşme ile belirlenen yükümlülüklerinden herhangi birini geç veya eksik ifa etme veya ifa etmeme nedeniyle yükümlü değildir. Mücbir sebep halinde, HangiSigorta'dan herhangi bir nam altında tazminat talep edilemeyecektir.

9. Diğer Hususlar

9.1 Kullanıcı talep ettiği sigorta ürününe dair mevcut sigorta pazar koşullarında HangiSigorta tarafından ve Website aracılığıyla teklif/hizmet aldığını kabul etmektedir. Website’de verilen bağlantılardaki (linkler) diğer kişi ve kuruluşlarla HangiSigorta’nın bir hukuki ilişkisi veya ortaklığı veya iştiraki bulunmamakta olup, HangiSigorta bu kişi ve kuruluşların edimlerini ve güvenilirliklerini taahhüt etmez; onlar adına hareket ettiği onları temsil ettiği, onların iş ortağı olduğu veya onlara herhangi bir konuda yetki verdiği ya da bunlar nam ve hesabına hareket ettiği anlamına gelmez. Bu nedenle, HangiSigorta anılan kişi/kişiler/kurumların eylem ve işlemlerinden sorumlu değildir. HangiSigorta tarafından doğrudan doğruya verilmeyen hiç bir taahhüt HangiSigorta için bağlayıcı değildir. HangiSigorta Website’deki bilgilerden, kullanıcı veya üçüncü kişiler tarafından HangiSigorta‘ya yansıtılmayan bilgilerden/bilgi değişikliklerinden; Website’nin kullanılması nedeni ile Kullanıcı’nın bilgisayarına giren virüs vb. sair internet tehlikelerinden dolayı sorumlu değildir. Website’nin kullanımı sırasında herhangi bir arıza, hata, eksiklik, kesinti, nakilde gecikme, bilgisayar virüsü, hat veya sistem arızası ya da mücbir sebepler sonucu doğrudan veya dolaylı ortaya çıkan zarar, ziyan ve masraflar da dahil, bunlarla sınırlı olmamak üzere herhangi bir zarardan HangiSigorta hiç bir şekilde sorumlu değildir. HangiSigorta, dilediği zaman Website’nin herhangi bir bölümünü iptal edebilir, değiştirebilir ya da haber vermeksizin Website’deki bazı özelliklere ve bilgilere veya sitenin bazı bölümlerine erişimi sınırlandırabilir. HangiSigorta, Website’nin virüs koruması önlemlerini almış olmakla birlikte bu konuda bir garanti vermemektedir. Kullanıcının virüslerden korunma konusunda gerekli önlemleri alması gerekmektedir.

9.2 Website’de yer alan “Gizlilik Bildirimi” işbu Sözleşme’nin ayrılmaz bir parçası olup, Kullanıcılar söz konusu Gizlilik Politikası hükümlerini de okuduklarını, kabul ettiklerini ve İçerikler’ine uyacaklarını aksi takdirde bu Website’ye erişim sağlamamaları, Website’yi ziyaret etmeme ve görüntülememeleri ve kullanmamaları gerektiğini bildiklerini kabul, beyan ve taahhüt etmişlerdir.

9.3 İşbu Sözleşme hükümlerinin ihlâl edildiği takdirde HangiSigorta, Kullanıcı’nın Website’yi kullanmasına engel olabilir ve/veya aleyhine her türlü yasal yollara müracaat edebilir.

9.4 Website ve Hizmet’in kullanımından doğacak herhangi bir ihtilaflarda HangiSigorta, defter ve kayıtları, log kayıtları, bilgisayar kayıtları kesin ve münhasır delil teşkil eder.

10. Uygulanacak Hukuk ve Yetkili Mahkeme İşbu Sözleşme'nin uygulanmasında, yorumlanmasında, Website hakkında veya Website ile ilgili bir ihtilâfın çıkması halinde Türk Hukuku uygulanacaktır. İşbu Sözleşme’den doğan veya doğabilecek her türlü ihtilafın hallinde, İstanbul Anadolu Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

Size daha iyi hizmet sunabilmek için sitemizde çerezler kullanıyoruz. Ayrıntılı bilgi için Gizlilik Politikamızı ve Çerez Politikamızı inceleyebilirsiniz.